วัดเทพเจ้าประจำเมืองหรือวัดเทพเจ้าเฉิงหวง (Prefectural City God Temple)

วัดเทพเจ้าประจำเมืองเป็นวัดของลัทธิเต๋า เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าประจำเมือง หรือเทพเจ้าเฉิงหวง ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาโลกมนุษย์ และทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในยมโลก ตามความเชื่อทางศาสนา ด้านในวิหารของวัด จะมีลูกคิดขนาดยักษ์ตั้งอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของการคำนวนความดีและความชั่วของคน

นอกจากนี้ คนในท้องถิ่นยังมีความเชื่อว่า วัดนี้เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และยมโลก พวกเขาจึงหลีกเลี่ยงการเข้าวัดนี้ในเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาทำอันตรายหรือก่อกวนนั่นเอง

โทรศัพท์:

+886-6-223-7316

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Tainan

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ