ศูนย์จัดแสดงนกปากช้อนหน้าดำ (Black-faced Spoonbill Ecology Exhibition Hall)

นกปากช้อนหน้าดำ อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์ทางตอนเหนือของแม่น้ำเจิงเหวิน เป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศสูง นอกเหนือจากการชมนกปากช้อนหน้าดำแล้ว ยังมีห้องโถงจัดเเสดงเกี่ยวกับประวัติและข้อมูลเพิ่มเติมของนกชนิดนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถรู้จักนกปากช้อนหน้าดำได้มากขึ้น ผ่านการชมวิดีทัศน์ในห้องมัลติมีเดียที่ทางศูนย์ได้จัดไว้

โทรศัพท์:

+886-6-788-1180#204

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟ TRA มาลงที่สถานี Tainan เปลี่ยนขึ้นรถบัส Anping Taijiang Route 99 ลงรถที่ป้าย Black-faced Spoonbill Ecology Exhibition Hall

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ