นาเกลือกระเบื้องจิ่งไจ๋เจี่ยว (Jingzaijiao Tile-paved Salt Fields)

นาเกลือกระเบื้องจิ่งไจ๋เจี่ยว อยู่ในเขตเป่ยเหมิน สร้างขึ้นในปี 1818 ความพิเศษของนาเกลือแห่งนี้ คือชาวนาเกลือจะนำแผ่นกระเบื้องแตกมาปูบนพื้นนา เพื่อไม่ให้ผลึกเกลือติดกับหน้าดิน และช่วยทำให้ผลึกเกลือดูใสบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะเมื่อกระเบื้องที่แช่อยู่ใต้น้ำทะเล ถูกแสงแดดสาดส่องลงมา จะทำให้เกิดสีสันสวยงามราวกับกระเบื้องโมเสค ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับผืนนาแห่งนี้อีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-6-786-1629

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Tainan ต่อรถบัส  Xingnan (ปลายทาง Jiali) ลงที่ป้าย Jiali จากนั้นต่อรถบัส Xinan สาย B2 มาลงที่ป้าย Jingzaijiao
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Tainan ต่อรถบัส West Coast Expressway 61 มาลงที่ป้าย Tai-an Temple (Jingzaijiao salt field)
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ