ศาลเจ้าโก๋วซึ่งเหย (Koxinga Shrine)

ศาลเจ้าสไตล์ฝูเจี้ยนแห่งเดียวในไต้หวัน มีชื่อว่า “ศาลเจ้าโก๋วซึ่งเหย” ตั้งอยู่ริมถนนไคซาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผลงานและความสำเร็จของเจิ้งเฉงกง (Cheng Cheng Kung) ผู้ก่อตั้งไต้หวัน ภายในศาลเจ้ามีหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไถหนาน จัดแสดงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไถหนาน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน นับว่าเป็นสถานที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม

โทรศัพท์:

+886-6-213-5518

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัส Tainan City สาย 6 มาลงที่ป้าย Koxinga Shrine
  2. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟไถหนาน ต่อรถประจำทางสาย 99 Anping to Taijiang มาลงที่ป้าย Koxinga Shrine 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ