ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ป้อมปราการโบราณอันผิง (Anping Old Fort)

ป้อมโบราณอันผิง เป็นป้อมโบราณอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี สร้างโดยชาวฮอลแลนด์ในปี 1624 นับเป็นสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไถหนาน ในอดีตที่นี่เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ ใช้สำหรับป้องกันภัยคุกคามจากศัตรู และยังเป็นศูนย์กลางการค้าอันสำคัญของเมืองด้วย ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม อีกทั้งยังมีหอคอยชมวิวเมืองไถหนานจากมุมสูง 360 องศาด้วย

โทรศัพท์:

+886-6-226-7348

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟไถหนาน ต่อรถบัส Tainan City สาย 2 มาลงที่ป้าย Anping Old Fort
  2. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟไถหนาน ต่อรถประจำทางสาย 99 Anping to Taijiang มาลงที่ป้าย Anping Old Fort 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ