วัดเทพเจ้าแห่งสงคราม Sacrificial Rites Martial Temple (Official God of War Temple)

วัดเทพเจ้าแห่งสงครามและวัดขงจื้อ เป็นวัดอันเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์แย่างดีที่สุด มีเรื่องเล่าว่า ที่นี่เคยเป็นสถานที่สำหรับบูชาเทพเจ้าแห่งสงคราม (เทพเจ้ากวนอู) ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 เทพเจ้ากวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์ และความภักดีต่อคนจำนวนมาก ทำให้มีเจ้าหน้าที่ของเมือง นิยมบูชาท่านเพื่อเสริมอำนาจและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ เทพเจ้ากวนอูยังถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ทำให้พ่อค้ามากมายนิยมไปสักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดนี้

โทรศัพท์:

+886-6-220-2390

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัส Tainan City (สาย 3 หรือ 5) มาลงที่ป้าย Chi-Kan Lou (The Chamber of Red Hill) 
  2. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Tainan ต่อรถบัสสาย  99 Anping to Taijiang มาลงที่ป้าย Chihkan Tower
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ