สถานีเชอเฉิง (Checheng Station)

สถานีนี้เคยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ในช่วงที่ไต้หวันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 921 (the 921 Earthquake) ภายหลังได้ซ่อมแซมกลับมาใหม่ ปัจจุบันถูกกำหนดให้เป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในไต้หวัน ที่มีรถไฟโบราณจัดแสดงไว้มากมาย 

โทรศัพท์:

+886-49-277-4981

เวลาเปิด-ปิด:

08:00~18:00 น.

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Ershui จากนั้นต่อรถไฟสาย Ji-ji Line มาลงสถานี Checheng
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) หรือ รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Nantou Bus หมายเลข 6670 มาลงป้าย Sun Moon Lake และต่อรถบัส Nantou Bus หมายเลข 6671 มาลงป้าย Checheng
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ