สถานีรถไฟเก่าแก่จี๋จี๋ (Jiji Train Station)

จี๋จี๋เป็นเขตการปกครองที่เล็กที่สุดในไต้หวัน ตั้งอยู่บนทางเหนือของแม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) อย่างไรก็ตาม จี๋จี๋เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีการส่งเสริมให้มีการสร้างรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยตลอดเส้นทางรถไฟสายจี๋จี๋ที่ยาวกว่า 30 กิโลเมตร คุณจะได้พบกับความงามของทิวทัศน์และอาคารโบราณมากมาย 

สถานีรถไฟจี๋จี๋ สร้างขึ้นในปี 1933 เป็นสถานีเก่าแก่ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี ครั้งหนึ่งสถานีจี๋จี๋เคยประสบกับแผ่นดินไหว แต่ภายหลัง ได้มีการสร้างใหม่และซ่อมแซมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

ในปี 1994 รถไฟขบวนเล็กที่ใช้ในเส้นทางรถไฟสายจี๋จี่ ถูกเปลี่ยนเป็นรถไฟสำหรับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง ด้านตรงข้ามสถานี มีหัวรถจักรไอน้ำโบราณ รวมไปถึงสิ่งของเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายจี๋จี๋ ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของเมืองรถไฟเก่า จึงเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาถ่ายรูปอีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-49-276-1084

เวลาเปิด-ปิด:

08:00~17:00 น.

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Jiji Train
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Allday Bus(ปลายทาง Shuili) มาลงป้าย Jiji
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ