วัดชิงสุ่ย (Qingshui Temple)

วัดชิงสุ่ย หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “วัดบรรพบุรุษเทพเจ้า (Divine Progenitors Temple)” ถูกสร้างขึ้นในปี 1787 ซึ่งผู้ที่มาเยือนวัดชิงสุ่ย สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของที่นี่ ผ่านจิตรกรรมฝาผนังในวัด  ส่วนทางเข้าของพระวิหาร จะมีเสามังกรคอยต้อนรับผู้มาเยือน

นอกจากนี้ ผนังวัดด้านนอก ถือเป็นถืองานศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในวัด  ประกอบด้วยอิฐแกะสลักแบบจีน สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่18 ถึงต้นศตวรรษที่ 19 โบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกอย่าง คือศิลาจารึกสมัยราชวงศ์ชิง ที่สลักอยู่บริเวณคาน กำแพงหิน และเสามังกรคู่ วัดชิงสุ่ยแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมยุคกลางของไต้หวัน

โทรศัพท์:

+886-2-2371-1517

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Ximen สถานี
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถ Taipei City Bus สาย 49 หรือ 218 มาลงที่ป้าย Zushi Temple
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ