ตลาดกลางคืนเหราเหอ (Raohe Street Tourist Night Market)

ตลาดกลางคืนเหราเหอ เป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของไทเป ก่อตั้งขึ้นในปี 1987  ตั้งอยู่บนถนนเหราเหอที่เป็นตรอกเล็ก ๆ ยาวประมาณ 600 เมตร แม้จะเป็นเพียงตรอกเล็ก ๆ แต่ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าและรถเข็นแผงลอยตลอดสาย มีอาหารท้องถิ่นชื่อดังที่สะท้อนวัฒนธรรมของไต้หวันเป็นอย่างดี

โทรศัพท์:

+886-2-2550-5220

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานีรถไฟ Songshan
  2. นั่งรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงที่สถานี Songshan
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ