ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชอเฉิง (Checheng Visitor Center)

เชอเฉิงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เรียบง่าย ใกล้กับอ่างเก็บน้ำหมิงถัน (Mingtan Reservoir) ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ จึงมีชื่อเล่นที่เรียกกันว่า ‘สวนแห่งความลับ (Secret Garden)’ ในช่วงแรกๆ หมู่บ้านแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการสร้างอ่างเก็บน้ำ และอุตสาหกรรมตัดไม้ ทุกวันนี้เศรษฐกิจของเชอเฉิงถูกขับเคลื่อนด้วยรถไฟ งานตัดไม้ การผลิตไฟฟ้า และการผลิตไวน์ ทำให้ปัจจุบัน ที่นี่กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนจำนวนมาก

โทรศัพท์:

+886-49-277-4981

เวลาเปิด-ปิด:

09:00~17:00 น.

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Ershui Train จากนั้นต่อรถไฟสาย Ji-ji Line มาลงป้าย Checheng
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) หรือ รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Nantou Bus หมายเลข 6670 มาลงป้าย Sun Moon Lake และต่อรถบัส Nantou Bus หมายเลข 6671 มาลงป้าย Checheng
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ