ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

อู้เซ่อ (Wushe)

ความเป็นมาของ “อู้เซ่อ” เกิดจากการที่หุบเขาซ้อนกัน และถูกหมอกบดบัง จนกลายเป็นทัศนียภาพอันสวยงาม นอกจากนี้ อู้เซ่อยังมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี คุณจึงสามารถชมดอกซากุระบานสะพรั่ง ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี

รวมถึงบรรดาพืชผลอย่างลูกพีช ลูกพลัม และดอกไลเซนทัส (Li flowers) ที่แข่งกันออกดอกออกผลเช่นกัน  ด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ทำให้อู้เซ่อกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมดอกไม้นานาชนิด และหนีอากาศร้อนๆ มาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่

โทรศัพท์:

+886-49-280-2534

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Nantou Bus (ปลายทางSun Moon Lake) มาลงป้าย Puli และต่อรถบัส Nantou Bus (ปลายทาง Songgang) มาลงป้าย Wushe
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Nantou Bus (ปลายทาง Puli) มาลงป้าย Puli และต่อรถบัส Nantuo Bus (ปลายทาง Songgang) มาลงป้าย Wushe
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ