เขตผูหลี่ (Puli Township)

ผูหลี่เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ตอนกลางของไต้หวัน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 380-700 เมตร ล้อมรอบไปด้วยสายน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาลงสู่เนินเขา มีอาหารรสเลิศให้ได้ลองชิมมากมาย อย่าง ลำต้นข้าวป่า เสาวรส อ้อยน้ำตาลแดง เส้นหมี่ และไวน์เส้าซิง นอกจากนี้ ผูหลี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น โรงงานผลิตสุราผูหลี่ (Puli Brewery Factory) โรงงานผลิตกระดาษกวนซิง (Guangxing Paper Manufactory) และวัดจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery)

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-49-298-4040(สำนักงานเขตผูหลี่)

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) หรือรถไฟความเร็วสูงไตหวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Taichung และต่อรถบัส Nantou (ปลายทาง Sun Moon Lake) มาลงที่ป้ายรถ Puli 
  2. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ และต่อรถบัส Nantou (ปลายทาง Puli) มาลงที่ป้ายรถ Puli 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ