อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – สถานีบริการเหอฮวน (Taroko National Park – Mt. Hehuan Service Station)

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1986 ในเขตฮัวเหลียน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตหนานโถว และเขตไถจง จุดที่ทำให้อุทยานโดดเด่น คือหน้าผาสูงชัน มีภูเขาและหุบเขาหินอ่อนที่สวยงามตามธรรมชาติ หุบเขาแห่งนี้ เกิดขึ้นเมื่อ 400 ล้านปีที่แล้ว จากการชนกันของแผ่นเปลือกโลก และถูกลมกัดกร่อนเป็นเวลาหลายล้านปี จนท้ายที่สุด ก็เกิดเป็นหุบเขาที่แคบที่สุด

ภายในอุทยาน มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่น่าประทับใจที่สุดในทาโรโกะอย่างอุโมงค์เยี่ยนจื่อโข่ว (Swallow Grotto (Yanzikou) และอุโมงค์จิ่วฉวี่ต้ง (Tunnel of Nine Turns (Jiuqudong) ระหว่างเดินทาง จะได้ยินเสียงร้องของนกนางแอ่นที่ทำรังอยู่บนหน้าผา

นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีน้ำตกที่ขึ้นชื่ออย่าง น้ำตกไป๋หยาง (Baiyang Waterfall) น้ำตกยินไต้ (Yindai Waterfall) น้ำตกฉางชุน (Changchun Waterfall) และน้ำตกหลู่ซุ่ย (Lushui Waterfall) 

โทรศัพท์:

+886-42-599-1195

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงสถานี Xincheng(Sincheng)
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Xincheng(Sincheng) จากนั้นต่อด้วยแท็กซี่มาลง Taroko National Park
  3. นั่งรถไฟมาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Fengyuan Bus(ปลายทาง Lishan) มาลงป้าย Lishan และต่อรถบัส Hualian Bus (ปลายทาง Hualian New ป้าย) มาลงป้าย Taroko Service Center
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ