อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – สถานีบริการเหอฮวน (Taroko National Park – Mt. Hehuan Service Station)

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1986 ในเขตฮัวเหลียน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตหนานโถว และเขตไถจง จุดที่ทำให้อุทยานโดดเด่น คือหน้าผาสูงชัน มีภูเขาและหุบเขาหินอ่อนที่สวยงามตามธรรมชาติ หุบเขาแห่งนี้ เกิดขึ้นเมื่อ 400 ล้านปีที่แล้ว จากการชนกันของแผ่นเปลือกโลก และถูกลมกัดกร่อนเป็นเวลาหลายล้านปี จนท้ายที่สุด ก็เกิดเป็นหุบเขาที่แคบที่สุด

ภายในอุทยาน มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่น่าประทับใจที่สุดในทาโรโกะอย่างอุโมงค์เยี่ยนจื่อโข่ว (Swallow Grotto (Yanzikou) และอุโมงค์จิ่วฉวี่ต้ง (Tunnel of Nine Turns (Jiuqudong) ระหว่างเดินทาง จะได้ยินเสียงร้องของนกนางแอ่นที่ทำรังอยู่บนหน้าผา

นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีน้ำตกที่ขึ้นชื่ออย่าง น้ำตกไป๋หยาง (Baiyang Waterfall) น้ำตกยินไต้ (Yindai Waterfall) น้ำตกฉางชุน (Changchun Waterfall) และน้ำตกหลู่ซุ่ย (Lushui Waterfall) 

โทรศัพท์:

+886-42-599-1195

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟ THSR หรือ TRA มาลงที่สถานี Taichung เปลี่ยนเป็นรถบัส Sun Moon Lake สาย 6670 ไปลงที่สถานี Puli
  2. เปลี่ยนเป็นรถบัส Nantou Bus ไปลงที่ Qingjing Guest House แล้วเปลี่ยนเป็นรถ Nantou Bus 6658A ไปลงที่สถานี Mt. Hehuan Service
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ