พื้นที่ป่าฮุ้ยซุน (Huisun Forest Area)

ป่าฮุ้ยซุน (Huisun Forest) เดิมทีเรียกว่าป่าเหนิงเกา (Nenggao Forest) ถูกยกให้เป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดจากป่า 4 แห่ง ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงซิง (National Chung Hsing University) คำว่า ‘ฮุ้ยซุน’ มาจากชื่อของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนามว่า “ถังฮุ้ยซุน (Tang Hui Sun)” 

พื้นที่ป่าใหญ่แห่งนี้มีหุบเขาและน้ำตก รวมไปถึงเทือกเขาในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลราว 450-2,420 เมตร บรรดาพืชพันธุ์จึงแตกต่างไปจากที่อื่น โดยคุณจะพบกับพืชเขตร้อน พืชเขตหนาวและเขตอบอุ่นรอบบริเวณภูเขาแห่งนี้

โทรศัพท์:

+886-49-294-2001

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Nantou Bus มาลงป้าย Puli และต่อรถบัส Nantou มาลงป้าย Huisun

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ