อุทยานโลกพระจันทร์ฉ่าวซาน (Caoshan Moon World)

อุทยานโลกพระจันทร์ฉ่าวซาน มีภูเขาหินชนวนสีเทาแปลกตา เกิดจากการกัดกร่อนของลมและชะล้างด้วยฝนมานานหลายร้อยปี จนทำให้ลักษณะพื้นผิวแข็งเหมือนกับหิน แต่อ่อนเหมือนโคลนหลังฝนตก เนื่องจากมีค่าความเป็นกรดสูง จึงไม่สามารถปลูกพืชบริเวณนี้ได้ ด้วยพื้นผิวที่ขรุขระเหมือนดวงจันทร์ จึงถูกตั้งชื่อว่า “ภูเขาโลกพระจันทร์” ความพิเศษของที่นี่คือจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกและทิวทัศน์ยามค่ำคืน 

อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่ คือเนินเขาทับซ้อนกันไปมา เกิดเป็นภูมิประเทศอันแปลกตา หากเรามองตรงไปข้างหน้าเมื่ออยู่บนยอดเขา จะเห็นความเขียวขจีของพืชพันธุ์อีกฝั่งหนึ่ง ราวกับกำลังมองโลกจากดวงจันทร์ เป็นภาพที่หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ต้องมาสัมผัสด้วยตาคุณเอง

โทรศัพท์:

+886-6-573-0061

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์หรือแท็กซี่เท่านั้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ