หอสักการะฟ้าหรือเทียนถัน – Altar of Heaven (Tian Tan)

หอสักการะฟ้าหรือเทียนถัน วัดของราชันย์แห่งสวรรค์ เปรียบเสมือนแท่นบูชาสวรรค์ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเง็กเซียนฮ่องเต้ เทพเจ้าแห่งลัทธิเต๋าผู้เป็นราชาของเทพทั้งปวง

คนที่มีความเชื่อในเรื่องโชคชะตา เมื่อประสบปัญหาจะไปที่แท่นบูชาสวรรค์แห่งนี้ เพื่อขอพรให้เง็กเซียนฮ่องเต้เปลี่ยนโชคชะตาให้ ซึ่งคนท้องถิ่นจะไปหอสักการะฟ้าในวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน ตามปฏิทินจันทรคติจีน เพื่อบูชาเทพเจ้าและอธิษฐานขอให้ครอบครัวของพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โทรศัพท์:

+886-6-222-7983

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Tainan ต่อรถบัส Tainan City มาลงที่ป้าย Minsheng Green Garden

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ