วนอุทยานแห่งชาติซงป๋อหลิง (Songboling Forest Park)

วนอุทยานแห่งชาติซงป๋อหลิง สูงเหนือระดับน้ำทะเล 500 เมตร มีชื่อเสียงในด้านการผลิตใบชา และมีวัดโซ่วเทียน (Shoutian Temple) ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งนี้ วัดโซ่วเทียนก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 และเป็นวัดลัทธิเต๋าที่สำคัญแห่งหนึ่งในไต้หวัน 

ซงป๋อหลิงมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตใบชาคุณภาพเยี่ยม ชาจากซงป๋อหลิง ถูกขนานนามว่าเป็นชาอายุยืน (Longevity Tea) จากประธานาธิบดีเจียงจิงกั๋ว (Chiang Ching Kuo) ผู้ที่รักใบชาไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนที่วนอุทยานแห่งนี้ นอกจากนี้ ใกล้ๆ กันกับวัดโซว่เทียน เรายังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำชิงสุ่ย (Qingshui River) และแม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) ได้จากที่นี่

โทรศัพท์:

+886-49-258-0525

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Ershui จากนั้นต่อรถไฟสาย Jiji Line มาลงสถานี Zhuoshui

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ