อุทยานแห่งชาติเซี่ยงหยาง (Xiangyang National Forest Recreation Area)

อุทยานแห่งชาติเซี่ยงหยาง ตั้งอยู่ห่างจากถนนทางหลวง Southern Cross-Island Highway ประมาณ 147- 158 กิโลเมตร มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 362 เฮกเตอร์ ถือป็นจุดชมวิวสูงสุดของลำธารซีวูหลู (Xiwulu) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติที่มีวิวสวยงาม อากาศเย็นสบาย

อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 11.4 องศาเซลซียส ทำให้อุทยานแห่งชาติเซี่ยงหยาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนในหน้าร้อน หรือต้องการเดินป่าตามเส้นทางธรรมชาติในไต้หวัน

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-89-324-121

วิธีการเดินทาง:

สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์หรือแท็กซี่เท่านั้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ