พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National Museum of Prehistory)

พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์แห่งชาติ เป็นแหล่งโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ มีการรวบรวมวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะโลงศพหินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้เปยหนานกลายเป็นจุดสนใจของเหล่านักโบราณคดีทั่วโลก เนื่องจากมีการขุดพบเสาหินรูปทรงคล้ายพระจันทร์ หินโลงศพ สิ่งประดิษฐ์จากหินและเครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National Museum of Prehistory) เพื่อเก็บรักษาศิลปวัตถุอันล้ำค่าเหล่านี้ไว้ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ มีการจัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติของไต้หวันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของวัฒนธรรมชนพื้นเมือง สะท้อนให้เห็นว่าเปยหนานเป็นตัวแทนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมหลังยุคหินอย่างชัดเจน

โทรศัพท์:

+886-89-381-166

เว็บไซต์:
เวลาเปิด-ปิด:

ปิดปรับปรุงชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2020 เป็นต้นไป

วิธีการเดินทาง:
  1. จากสนามบิน Taipei International Airport บินมาลงที่ไถตง ด้วยสายการบิน UNI Air หรือ Mandarin Airlines
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kangle แล้วเดินต่ออีกประมาณ 6 นาที
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ