ฉือซ่าง พาสทอรัล ฟาร์ม รีสอร์ท (Chishang Pastoral Farm Resort)

จากโรงงานน้ำตาลร้างสู่รีสอร์ทสำหรับพักผ่อนแบบครบวงจร ฉือซ่าง พาสทอรัล ฟาร์ม รีสอร์ท ได้นำรูปแบบของฟาร์มชนบท มาผสมผสานกับวัฒนธรรมจากประเทศมองโกเลีย ทำให้รีสอร์ทแห่งนี้ มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ของที่ระลึก บริการเช่าเครื่องแต่งกายสำหรับถ่ายรูป และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปวัตถุของชาวมองโกเลีย

รวมไปถึงทัศนียภาพอันสวยงามทำให้ฉือซ่าง พาสทอรัล ฟาร์ม รีสอร์ท ถูกขนานนามว่าเป็นมองโกเลียขนาดย่อม (Little Mongolia) เพราะมีทัศนียภาพคล้ายคลึงกับทุ่งหญ้าที่ประเทศมองโกเลียนั่นเอง

โทรศัพท์:

+886-89-862-736

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Chishang และต่อรถแท็กซี่มายังรีสอร์ท

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ