ประภาคารบนเกาะลวี่เต่า (Green Island Lighthouse)

ประภาคารแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลวี่เต่า ( Green Island) ในเมืองไถตง สร้างขึ้นในปี 1939 ด้วยการสนับสนุนจากสภากาชาดอเมริกัน เพื่อเป็นการขอบคุณชาวเกาะลวี่เต่า ที่ช่วยเหลือผู้โดยสารของเรือเดินสมุทร SS President Hoover อย่างกล้าหาญ ในเหตุการณ์ที่เรือชนกับแนวปะการังของเกาะ

โดยหอคอยประภาคารรูปทรงท่อสีขาวนี้  มีความสูงประมาณ 33.3 เมตร ด้านบนมีบันได 150 ขั้น สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะได้แบบ 360 องศา อีกทั้งในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม นักท่องสามารถชมความสวยงามของทุ่งดอกลิลลี่ป่าหลากหลายสี บริเวณหน้าประภาคารแห่งนี้ด้วย

โทรศัพท์:

+886-89-672540

วิธีการเดินทาง:
 1. จากสนามบิน Taipei International Airport บินมาลงที่ไถตง ด้วยสายการบิน UNI Air หรือ Mandarin Airlines
 2. จากสนามบิน Taitung บินมาลงที่ Orchid Island (Lanyu) ด้วยสายการบิน Daily Air
 3. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี
  Taitung ต่อรถบัส Hualien (ปลายทาง Hualien) มาลงที่ป้าย Fugang
 4. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี
  Taitung ต่อรถบัส Dingdong (ปลายทาง Jingpu, Chenggong, Fuyuan) มาลงที่ป้าย Fugang
 5. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี
  Taitung ต่อรถบัส East Coast Line สาย 8101 มาลงที่ป้าย Fugang Fishery Harbor

จากท่าเรือ Fugang Fishing Harbor นั่งเรือเฟอร์รี่มาลงที่ Green Island

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ