ที่ราบสูงลู่เหย่ (Luye Plateau)

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองหลงเตียน (Longtian)  ในหมู่บ้านหยงกัง (Yongan) เมืองลู่เหย่ (Luye) มีความสูงประมาณ 350 เมตร ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ทำให้เหมาะแก่การเล่นกีฬาร่มร่อนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดเทศกาลบอลลูนในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมของทุกปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางไปร่วมงานจำนวนมาก 

สำหรับผู้ที่มาเยือนพื้นที่ราบสูงลู่เหย่ หากเดินตามป้ายบอกทางหลงเตียน ไปยัง Highland คุณจะพบกับศูนย์การเรียนรู้ชาและนิทรรศการเกี่ยวกับใบชา หากเดินต่อไปอีก ก็จะพบกับลานกว้างขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมการเล่นเครื่องร่อนในไต้หวัน โดยบริเวณยอดเขานี้ เป็นจุดชมวิวอันสวยงามของหุบเขาตะวันออก ทำให้คุณมองเห็นวิวของแม่น้ำเป่ยหนานได้อย่างชัดเจน และสูดอากาศบริสุทธิ์บริเวณภูเขาแห่งนี้ได้ด้วย

โทรศัพท์:

+886-89-551-637

เวลาเปิด-ปิด:
  • โซน Outdoor︰เปิดตลอด 24ชั่วโมง
  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว:08:30~17:30 น.
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taitung Train ต่อรถบัส East Rift Valley Line สาย 8168A มาลงที่ป้าย Luye Gaotai

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ