พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Museum)

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรการศึกษาที่โดดเด่นแห่งหนึ่ง รวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งแรก และใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ปี 1997 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผสมผสานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยมีห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ และแกลลอรี สำหรับจัดแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสหกรรมของไต้หวันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่นี่เป็นแหล่งให้ความสนุกสนานและความรู้แก่ผู้เข้าชมพร้อมๆกัน

โทรศัพท์:

+886-7-380-0089

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung ต่อรถบัส Kaohsiung สาย 73 ลงที่ National Science and Technology Museum

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ