พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกาสง (Kaohsiung Museum of History)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกาสงตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำแห่งความรัก สร้างขึ้นในปี 1938 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาคารนี้ถูกใช้เป็นศาลาว่าการเมืองเกาสง ต่อมาตัวอาคารถูกบูรณะใหม่ในปี 1998 เพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมาก บริเวณข้างๆพิพิธภัณฑ์ จึงมีศูนย์แสดงสินค้าอุตสาหกรรมและห้องแสดงคอนเสิร์ตให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม

นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับมืออาชีพ ที่รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร รวมไปถึงวัตถุทางประวัติศาสตร์ในเกาสง  อีกทั้งยังสนับสนุนการวิจัยและรวบรวมทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรอันหลากหลายของเกาสงไว้ด้วย

โทรศัพท์:

+886-7-531-2560

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. จากสนามบิน Taipei International Airport บินมาลงที่เกาสง ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  2. จากสนามบิน Hualien บินมาลงที่เกาสง ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  3. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying หรือนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung เดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT) มาลงที่สถานี Yanchengpu
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ