ทะเลสาบดอกบัว (Lotus Lake)

ทะเลสาบดอกบัว หรือทะเลสาบเหลียนฉือถัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่ชานเมืองของเมืองเกาสง โดยทางเหนือของทะเลสาบดอกบัว มีวัดขงจื๊อ (Confucius Temple) และทางใต้ก็มีเจดีย์มังกรพยัคฆ์ (The Dragon and Tiger Pagodas) ตั้งอยู่หน้าศาลา

ซึ่งทะเลสาบนี้จะสวยที่สุดในยามค่ำคืน เมื่อแสงอาทิตย์กำลังตกดิน กระทบกับน้ำในทะเลสาบ ทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงาม ราวกับต้องมนตร์สะกดเลยทีเดียว นอกจากนี้ บริเวณใกล้ๆ ยังมีซากปรักหักพังของกำแพง และประตูเมืองฟ่งซาน (Fengshan) ให้ผู้คนได้รำลึกถึงด้วย 

โทรศัพท์:

+886-7-588-3242

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying หรือนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung แล้วเดินเท้าต่อประมาณ 10 นาที
  2. นั่งรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT) สายสีแดงมาลงสถานี Zuoying
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ