สวนน้ำกวนซาน (Guanshan Water Park)

เมืองกวนซาน มีภูเขาเขียวขจีรายล้อม ทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงในด้านทิวทัศน์ที่สวยงาม มีแม่น้ำไหลผ่านทางทิศตะวันออก นับตั้งแต่ราชวงศ์ชิงเป็นต้นมา เมืองนี้ได้ถูกจัดระเบียบการปกครองไปอยู่ทางรอยแยกของหุบเขาทางด้านตะวันออกแทน 

ในช่วงปี 1999  สวนน้ำกวนซานมีชื่อเสียงในด้านของเส้นทางปั่นจักรยานยอดนิยม ซึ่งมีภาพถ่ายจากสวนน้ำกวนซานได้รับรางวัลอีกด้วย ทำให้ที่นี่กลายเป็นที่รู้จักจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะ มีแม่น้ำที่อยู่ติดกับภูเขา โดยผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเมืองนี้คือ ข้าวและส้ม ถือเป็นของฝากอันมีชื่อเสียง ไม่ว่าใครมาเยือนจะต้องซื้อกลับไปฝากคนรู้ใจทุกครั้ง

โทรศัพท์:

+886-89-814-542

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงสถานี Guanshan แล้วเดินต่ออีกประมาณ 30 นาที
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Chishang ต่อรถบัส Chishang Guanshan Shuttle สาย 8176 มาลงที่ป้าย Guanshan Water Park
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ