วัดลู่กั่งเทียนโห้ว (Lukang Tianhou Temple)

วัดลู่กั่งเทียนโห้ว วัดเทียนโห้ว หรือวัดลู่กังหม่าโจ้ว เป็นหนึ่งในสามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของลู่กั่ง ตั้งอยู่บนถนนจงซาน ภายในวัดแห่งนี้มีผลงานศิลปะหลายประเภท เช่น ภาพวาด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง รวมไปถึงผลงานชิ้นอื่นๆ เช่น บ่อมังกรภายในสวนเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัด หรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก็ล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่น สวยงามและน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ 

ตำนานเทพธิดาแห่งท้องทะเล (Goddess of Sea) หรือ เทพหมาจู่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ท่านมีบทบาทในการช่วยชีวิตผู้คน ทำให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจากทั่วทุกสารทิศต่างพากันเข้ามาสักการะบูชาและขอพรเพื่อให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘เทพธิดาหน้าดำ’ เนื่องจากควันธูปที่ใช้จุดไหว้ ทำให้รูปปั้นใบหน้าของท่านเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นเอง

โทรศัพท์:

+886-4-777-9899

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

จากสถานีรถไฟ (TRA) Changhua ต่อรถบัส Changhua(ปลายทาง Lugang) มาลงที่ป้าย Xiyuanqian

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ