ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

วัดเหวินอู่ (Lukang Wenwu Temple)

วัดเหวินอู่ เป็นวัดขนาดใหญ่ในเมืองลู่กั่ง มีโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่เดียวกัน ได้แก่  วัดอู่ (Wu Temple) ศาลเจ้าเหวิน (Wen Shrine) และสำนักเหวินไค (Wenkai Academy)

วัดเหวินอู่ ก่อตั้งขึ้นในปี 1812  สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สอนศิลปะการต่อสู้สำหรับเยาวชน โดยชื่อมีที่มาจาก ศาลเจ้าเหวิน (Wen Shrine) และวัดอู่ (Wu Temple) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน จึงเรียกรวมกันว่า “วัดเหวินอู่” นั่นเอง 

โดยศาลเจ้าเหวิน (Wen Shrine) ใช้บูชาเทพเจ้าแห่งวรรณกรรม นามว่า ‘เหวินชางตี้จุน’ (Wen Chang Dijun) ส่วนวัดอู่ (Wu Temple) จะบูชาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ นามว่า ‘กวนเชิงตี้จุน’ (Guansheng Dijun)  ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าสององค์นี้ จึงดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเคารพสักการะบูชามากมาย ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองลู่กั่งเลยก็ว่าได้

โทรศัพท์:

+886-4-777-2148

เวลาเปิด-ปิด:

เปิดทุกวัน 05:00-21:00 น.

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

จากสถานีรถไฟ (TRA) Changhua ต่อรถบัส Changhua (ปลายทาง Lugang) มาลงที่ป้าย Lugang

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ