ท่าเรือประมงหวังกง (Wanggong Fishing Port)

หวังกงเป็นท่าเรือประมงทางตะวันตกของไต้หวัน ที่นี่มีการจัดเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและทรัพยากรทางธรรมชาติ  ทำให้ท่าเรือหวังกงกลายเป็นหนึ่งในแปดสิ่งมหัศจรรย์ของจางฮว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคั่งในวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน และระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการทำประมงเป็นอย่างยิ่ง

ชาวฝูเจี้ยน (Fujian) คือผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อ 380 ปีก่อน พวกเขาทำประมงและทำการค้ากับชาวฝูเจี้ยนด้วยกันในจีนแผ่นดินใหญ่ แรกเริ่มชุมชนแห่งนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านฟานไจ่วา (Fanzaiwa) ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านซาซานในสมัยที่ญี่ปุ่นปกครอง และ สุดท้ายเปลี่ยนชื่อเป็น หมู่บ้านฟางย่วน โดยมีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 26 หมู่บ้าน 

ท่าเรือประมงหวังกง มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจเพาะเลี้ยงหอยนางรม รวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่ทำให้มีทรัพยากรหลากหลาย โดยเฉพาะป่าชายเลนที่อุดมไปด้วยนกน้ำ ปูก้ามดาบ และปลาตีน รัฐบาลจางฮว่าจึงได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่าเรือ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและยังมีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันวางแผนพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ ให้กลายเป็นสวนและแหล่งดูนกโดยเฉพาะ

เขตฟางย่วนจึงถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่อุดมไปด้วยความหลายหลายทางเกษตรกรรม และการประมง ผลผลิตที่ได้จากความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นี้ คือ ทรัพยากรจำนวนมหาศาล สามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารเลิศรส ให้นักชิมได้ลิ้มลองความอร่อยสไตล์หวังกงแท้ ๆ

โทรศัพท์:

+886-4-898-3589 (สำนักงานเขต Fangyuan)

วิธีการเดินทาง:

จากสถานีรถไฟ (TRA) Changhua ต่อรถบัส Changhua (ปลายทาง Lukang) ลงที่ป้าย Shichangqian และต่อรถบัส Yuanlin (ปลายทาง Wanggong) มาลงที่ป้าย Hougang

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ