โถงแสดงแก้วไต้หวัน (Taiwan Glass Hall)

นิทรรศการศิลปะจากแก้ว จัดขึ้นโดยศิลปินในท้องถิ่น ตัวอาคาร และผลงานทุกชิ้นที่จัดแสดงที่นี่ สร้างขึ้นมาจากแก้วทั้งหมด โดยนิทรรศการนี้  จัดขึ้นภายในห้องโถงขนาดใหญ่ จัดแสดงตามรูปแบบของแก้วที่แตกต่างกันออกไป สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของศิลปินรุ่นใหม่ ซึ่งแปลกแหวกแนวไปจากผลงานในยุคก่อนๆ

โทรศัพท์:

+886-4-781-1299

วิธีการเดินทาง:

สามารถเดินทางมาที่นี่ได้โดยรถยนต์เท่านั้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ