ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ตรอกจิ่วชวี (Jiuqu Lane)

ตรอกจิ่วชวี หรือ รู้จักกันในอีกชื่อว่า ตรอกจินเซิ่ง (Jinsheng Lane) ถูกสร้างขึ้นให้มีทางเลี้ยวคดเคี้ยวมากมายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากลมแรงตลอดช่วงเดือนกันยายน จึงทำให้ตรอกจิ่วชวีมีเส้นทางซับซ้อนแตกต่างไปจากที่อื่น ในปัจจุบัน แม้ว่าตรอกจิ่วชวีจะถูกปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้น แต่ก็ยังสัมผัสถึงความแปลกตาได้ นอกจากนี้ ยังมีทางเชื่อมยกระดับที่เชื่อมต่อกับอาคารซืออี้ (Shiyi Hall) ซึ่งเคยเป็นสถานที่นัดพบสำหรับเหล่านักปราชญ์ ข้างๆกันเป็นตึกปืน (Gun Tower) ที่สมัยก่อนมีไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอกอีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-4-777-2006(Lukang Township Office)

เว็บไซต์:
เวลาเปิด-ปิด:

เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

วิธีการเดินทาง:

จากสถานีรถไฟ (TRA) Changhua นั่งต่อรถบัส Changhua (ปลายทาง Lukang) มาลงป้าย Shichangqian

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ