ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านลู่กั่ง (Lukang Folk Arts Museum)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านลู่กั่ง รวบรวมโบราณวัตถุของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายโบราณ ภาชนะเคลือบ เครื่องกระเบื้อง หินแกะสลัก งานเย็บปักถักร้อย เครื่องดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่วัตถุโบราณเท่านั้น ตัวอาคารภายนอกของพิพิธภัณฑ์ ก็ได้นำเอาโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบเอเชียกับตะวันตกมาผสมผสานกัน จนเกิดเป็นความแตกต่างอย่างลงตัว จึงทำให้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านลู่กั่ง เป็นสถานที่ชวนให้น่าค้นหา ทั้งโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ และ การออกแบบอาคารภายนอก ก็ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

โทรศัพท์:

+886-4-777-2019

วิธีการเดินทาง:

จากสถานีรถไฟ (TRA) Changhua ต่อรถบัส Changhua (ปลายทาง Lukang) ลงที่ป้าย Shichangqian

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ