จุดชมวิววัดพระดำใหญ่ หรือวัดปากั้วซาน (Mt. Bagua Great Buddha Scenic Area)

หากคุณเดินทางมาที่วัดปากั้วซาน สิ่งที่ทำให้ละสายตาไม่ได้เลย คือ รูปปั้นพระพุทธรูปสีดำองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 86 ฟุต ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชื่นชมความงามของเมืองจางฮว่าได้จากเนินเขาของจุดชมวิวนี้ พร้อมกับสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดปากั้วซาน ซึ่งห่างจากตัวเมืองไถจง เพียง 18 กิโลเมตร

โทรศัพท์:

+886-4-722-2290

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) ลงสถานี Taichung ต่อรถบัสสาย 6936 และ ลงที่ป้าย Cultural Affairs Bureau

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ