อนุสรณ์สถานบริการทางสังคมและการแพทย์โรคไข้เท้าดำไต้หวัน (Taiwan Black-foot Disease Socio-Medical Service Memorial House)

ในอดีตคุณหมอหวังจินเหอ (Dr. Wang JingHe) บิดาแห่งโรคไข้เท้าดำ (Blackfoot Disease) ใช้คลินิกของตัวเองและสถานที่ในบริเวณใกล้เคียง เป็นศูนย์รักษาทางการแพทย์สำหรับโรคไข้เท้าดำ

ทางสภาวัฒนธรรมจึงออกงบสนับสนุน สำหรับจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือ อนุสรณ์สถานบริการทางสังคมและการแพทย์โรคโรคไข้เท้าดำไต้หวัน เพื่อระลึกถึงความรักและความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่เพียงแค่ให้การรักษาฟรีอย่างเดียว แต่ยังช่วยบำบัดคนไข้ทั้งด้านจิตใจและจิตวิญญาณด้วย

โทรศัพท์:

+886-6-786-2012

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Tainan ต่อรถบัส Xingnan(ปลายทาง Qingkunshen) มาลงที่ป้าย Beimen Bridge

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ