จุดชมธรรมชาติเขาชานซาน – ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศปากัวซาน (Tri-Mountain National Scenic Area – Baguashan Ecological Visitor Center)

จุดชมธรรมชาติเขาชานซาน มีรูปปั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขาปากัวซาน (Baguashan) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1961 ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของพระพุทธรูปที่มีสีดำและองค์ใหญ่ จึงทำให้ท่านกลายเป็นจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ รวมไปถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในจางฮว่า และถูกยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางของศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศปากัวซาน จึงไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของพระพุทธรูปบนเขาปากัวซานเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับชาวเมืองจางฮว่าอีกด้วย 

สำหรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ภายในแบ่งออกเป็น 6 ส่วนด้วยกัน โดยจะแบ่งเป็นชั้นๆ ในแต่ละชั้นจะเล่าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า และเมื่อเดินตามทางเดินรอบพระพุทธรูป จะได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาสักการะ บริเวณที่ตั้งรูปปั้นองค์พระใหญ่ มีบ่อน้ำถูกสร้างขึ้นใหม่ รูปทรงแนวยาวงดงามตามแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังสามารถมองเห็นความสวยงามของท้องถนนในจางฮว่า จากบริเวณด้านหน้าของบ่อน้ำ  นอกจากนี้ ยังมีจัดกิจกรรมการแสดงระบำทางน้ำ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

จุดชมธรรมชาติเขาชานซาน เกิดจากความตั้งใจของรัฐบาลจางฮว่าและนักวิชาการท้องถิ่น ที่อยากจะทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสถานที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน มากไปกว่านั้น ยังต้องการทำให้เกิดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาชุมชน  ก่อให้เกิดการสร้างพื้นที่ใหม่ๆ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางเดินเท้า ลานแสดง ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ ทำให้บริเวณรูปปั้นพระพุทธรูป มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น

ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศปากัวซาน (Baguashan Ecological Visitor Center) ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศปากัวซาน ตั้งอยู่ใกล้กับจุดชมวิวแห่งชาติเขาชานซาน ศูนย์การท่องเที่ยวแห่งนี้ คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในบริเวณปากัวซาน รวมทั้งยังเป็นแหล่งเก็บรวบรวม และจัดแสดงระบบนิเวศของนกนานาชนิด จุดเด่นของที่นี่คือการได้พบเห็นนกหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะเหยี่ยวหน้าเทา (Gray-faced Buzzard) ซึ่งมักจะบินเข้ามาหาอาหารในพื้นที่เหยี่ยวหน้าเทาถือเป็นนกนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร โดยฝูงเหยี่ยว มักจะบินผ่านจุดชมวิวปากัวซาน (Baguashan Scenic Area) และ อพยพกลับไปยังถิ่นเพาะพันธุ์ บริเวณเขาต้าตู้ (Dadu Mountain) และพื้นที่ใกล้เคียงทุกช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดังนั้น ศิลปินชาวพื้นเมืองจึงได้แกะสลักรูปปั้นเหยี่ยวหน้าเทาขึ้น บริเวณด้านหน้าของอาคารเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน รวมทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกช่วงวัยอีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-4-728-9608

เว็บไซต์:
เวลาเปิด-ปิด:

08.30 – 17.30 น.

วิธีการเดินทาง:

รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) ลงสถานี Taichung ต่อรถบัสสาย  6936 มาลงที่ป้าย Cultural Affairs Bureau (Mt. Bagua Great Buddha Scenic Area)

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ