วัดเป่าจ้าง (Baozang Temple)

วัดเป่าจ้างเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน และเป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวไม่แพ้วัดหลงซาน แห่งลู่กั่ง ภายในวัดรวบรวมโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และรูปปั้นเทพเจ้ากว่าร้อยองค์ หนึ่งในโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุดของวัดแห่งนี้ คือ กระดานเก่าแก่ที่แขวนอยู่เหนือห้องหลักของวัด อีกทั้งภาพวาดที่ติดบนฝาผนัง ก็มีความละเอียดอ่อนและสวยงามเช่นกัน ถึงแม้ว่าวัดเป่าจ้างจะได้รับการบูรณะมาหลายครั้ง แต่ยังคงไว้ซึ่งภาพประติมากรรมอันแสนประณีตและสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้  วัดเป่าจ้างยังได้สร้างที่จอดรถและห้องน้ำสาธารณะ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนอีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-49-252-2836

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

จากสถานีรถไฟ (TRA) Changhua ต่อรถบัส Changhua (ปลายทาง Nantou) มาลงที่ป้าย Baozang Temple

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ