ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

วัดหมาโต้วไต้เทียน (Madou Daitian Temple) หวังเอี้ย

วัดหมาโต้วไต้เทียน เป็นวัดเทพเจ้าหวังเอี้ยที่มีผู้นับถือมากที่สุด สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 วัดนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดอู่หวัง (Wu Wang Temple) หรือวัดเทพเจ้า 5 องค์ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าหวังเอี้ย 5 องค์ คือ เทพเจ้าตระกูลหลี่ (Li) เทพเจ้าตระกูลฉือ (Chi) เทพเจ้าตระกูลอู๋ (Wu) เทพเจ้าตระกูลจู (Chu) และเทพเจ้าตระกูลฟ่าน (Fan)

ความวิจิตรของวัดหมาโต้วไต้เทียน มีตั้งแต่ประติมากรรมและภาพวาดที่ละเอียดอ่อน ไปจนถึงสถาปัตยกรรม ที่มีสันหลังคาแบบเฉวียนโจว และกระเบื้องสีสันสวยงาม ไม่เพียงแค่นั้น ในสวนด้านหลังของวัดก็มีรูปปั้นมังกรจีนขนาดยักษ์ ยาว 76 เมตร สูง 7 เมตร ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมฉากสวรรค์ นรก และโลกใต้บาดาล

โทรศัพท์:

+886-6-572-2133

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Xinying ต่อรถบัส Xingnan  (ปลายทาง Jiali) มาลงที่ป้าย Wuwang Temple

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ