ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Arts Education Center)

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะไต้หวัน วิทยาเขตหนานไห่ (Nanhai Campus) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาชนสนใจศิลปะมากขึ้น โดยมีการส่งเสริมการวิจัยและศึกษาทางด้านศิลปะ รวมทั้งร่วมมือพัฒนาการศึกษาทางด้านศิลปะของไต้หวัน ผ่านการเรียนรู้ทั่วไป

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะไต้หวัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลักๆ 3 อย่าง ได้แก่ ห้องแสดงคอนเสิร์ต หอศิลป์หนานไห่ (Nanhai Art Gallery) และหอศิลป์จงเจิ้ง (Zhongzheng Art Gallery) ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน 

ห้องจัดแสดงคอนเสิร์ตมีขนาด 479 ตารางเมตร โดยชั้น 1 สามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 530 ที่นั่ง และชั้น 2 รองรับผู้ชมได้ 127 ที่นั่ง

ส่วนชั้นที่สูงสุดของอาคาร จะเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสำหรับศิลปิน นอกจากนี้ยังมีหอศิลป์กลางแจ้ง มีพื้นที่ 1,004 ตารางเมตร ทำให้ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะไต้หวันมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับการศึกษาศิลปะของไต้หวัน

โทรศัพท์:

+886-2-2311-0574

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Chiang Kai-Shek Memorial Hall
  2. นั่งรถบัส Taipei Sightseeing Bus สายสีแดง มาลงป้าย the National Palace Museum (เส้นทางตามในแผนที่)
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ