ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ไทเป (Discovery Center of Taipei)

ศูนย์การเรียนรู้ไทเป ตั้งอยู่ที่ศาลากลางของเมืองไทเป เดิมเคยเป็นตึกสำหรับเก็บเอกสาร ภายหลังได้มีการออกแบบใหม่ ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ประจำเมือง 

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพราะมีกิจกรรมมากมาย รวมถึงมีสื่อการเรียนรู้หลายประเภทให้ได้เรียนรู้ 

โดยในส่วนของชั้น 4 ใช้จัดแสดงบันทึกทางประวัติศาสตร์ของไต้หวัน มีการติดตั้งแบบจำลองกำแพงเมือง บันทึกทางประวัติศาสตร์ภายในท้องถิ่น และโรงหนังที่ฉายภาพได้ 360 องศา ทำให้ผู้ชมรู้สึกเสมือนจริงมากขึ้น ส่วนชั้น 3 มีการจัดแสดงถนนและอาคารในไทเป ทำให้คุณได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์ของไต้หวัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โทรศัพท์:

+886227258630

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Taipei City Hall

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ