ประตูหยิงซีฝั่งตะวันออก (Yin Hsi East Gate)

เมืองซินจู๋นั้น รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า จู๋เฉียน โดยรอบเมืองได้สร้างประตูไม้ไผ่ขึ้นมา 4 ประตูในปี 1773 คือ ประตูหยิงซีทางฝั่งตะวันออก ประตูอี้ฉ่วงทางฝั่งตะวันตก ประตูเกอซวินทางฝั่งใต้ และประตูกงเฉินทางฝั่งเหนือ ก่อนที่จะสร้างใหม่ในปี 1826 แต่ในปี 1902 ทุกประตู

ยกเว้นประตูหยิงซี ถูกทำลายลงเพื่อสร้างเป็นถนน ทำให้ประตูหยิงซี กลายเป็นทางเข้าหลักของเมืองซินจู๋ ซึ่งตัวประตูนั้น ตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตที่มีทางเดินผ่านตรงกลาง ในส่วนด้านหน้าของประตู มีเสาหินที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของการสร้างกำแพงเมืองซินจู๋ และยังมีจัตุรัสที่สะท้อนถึงความดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน

โทรศัพท์:

+886-2-2349-1500

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Hsinchu และเดินต่อมาตามถนน Zhongzheng อีกประมาณ 3 นาที

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ