ทะเลสาบชิงเฉา (Green Grass Lake)

ทะเลสาบนี้เปิดให้บริการเมื่อปี 1945 และเป็นอ่างเก็บน้ำส่วนหนึ่งที่มาจากแม่น้ำเค่อหยา ทะเลสาบนี้ เป็นจุดชมวิวที่เก่าแก่ที่สุดในซินจู๋ ล้อมรอบด้วยวัดเก่าแก่หลายศตวรรษ ทะเลสาบชิงเฉานั้นเคยเป็นทะเลสาบขนาดเล็ก และใช้เป็นเขื่อนเมื่อหลายร้อยปีก่อน ก่อนที่จะถูกปรับปรุงจนเป็นเขื่อนที่มีพื้นที่ความจุน้ำมากถึง 30 ตารางกิโลเมตร  และเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ชิ้นแรกในเมืองซินจู๋ตั้งแต่มีการก่อตั้งเทศบาลเมืองขึ้น

ถึงแม้ว่าทะเลสาบแห่งนี้จะเป็น 1 ใน 8 จุดชมวิวของไต้หวัน แต่น้ำในทะเลสาบชิงเฉานั้น ไม่สามารถนำไปใช้ทางชลประทานได้มากเท่าเดิม เนื่องจากมีดินที่ตกตะกอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพของทะเลสาบ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมืองซินจู๋ ได้ทำการปรับปรุงทะเลสาบและฟื้นฟูทัศนียภาพของทะเลสาบแห่งนี้ให้กลับมาเป็นแบบเดิม อีกทั้งยังเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งสวน สะพาน เส้นทางดูนก เส้นทางรอบทะเลสาบ และจุดพักผ่อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนและชื่นชมวิวได้อย่างเต็มที่

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-3-521-6121

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Hsinchu สถานีต่อรถบัสมาลงที่ป้าย Qingcao Lake
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Hsinchu ต่อรถบัส  Hsinchu (ปลายทาง Sanfeng and Xincheng) มาลงที่ป้าย Qingcao Lake
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ