ทริปหนึ่งวัน – ชายฝั่งตะวันออก

5 ชั่วโมง

เริ่มต้นนั่งรถไฟมาลงสถานี Taitung ต่อรถบัส East Coast Line มาลงที่ป้าย Water Running Upward มาเยี่ยมชม น้ำไหลขึ้น

เส้นทางแนะนำ