ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปหนึ่งวัน – หาของทานเล่นในเมืองจีหลง

2 ชั่วโมง

นั่งสถานีรถไฟฟ้าจีหลง แล้วเดินทางต่อไปยังอุทยานเกาะเหอผิง (Heping Island Park)

2 ชั่วโมง

พักผ่อนกันที่สวนจงเจิ้ง (Jhongjheng) ชมวิวทะเลและหินรูปร่างแปลกตา

2 ชั่วโมง

ปิดท้ายด้วยทานอาหารคาว อาหารว่างกันที่ตลาดกลางคืนเมียวโขว (Miaokou Night Market)

เส้นทางแนะนำ