สวนสาธารณะจงเจิ้ง (Zhongzheng Park)

สวนสาธารณะจงเจิ้ง ตั้งอยู่ด้านข้างของภูเขาต้าซาวาน อยู่ทางตะวันออกของเมืองจีหลง มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่กลางสวนสาธารณะ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองจีหลง 

นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นเมืองจีหลงและอ่าวจีหลงได้จากสวนแห่งนี้ ภายในสวนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 ป้อมปืนใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็นห้องสมุดพุทธศาสนา ศาลเจ้าและวัดจู่ผู่ถัน ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนมาสักการะบูชา ในวันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี 

และส่วนที่ 3 คือ ศาลากวนไห่ ซึ่งเมื่อนั่งภายในศาลานี้ จะมองเห็นทั้งเมืองจีหลงและทะเลอันสวยงามได้

สำหรับรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม จัดว่าเป็นจุดสำคัญของสวนสาธารณะจงเจิ้ง และวัดจู่ผู่ถันก็เป็นสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันในช่วงเทศกาลจงหยวนมากที่สุด

โทรศัพท์:

+886-2-2428-7664

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Keelung ต่อรถบัส Keelung City สาย 107, 202, 203 หรือ 204 มาลงที่ป้าย Keelung Hospital Ministry of Health and Welfare และเดินขึ้นไปตามถนน Xin  2nd และถนน Shoushan
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Keelung ต่อรถบัส Coastal Keelung Shuttle Bus T99 มาลงที่ป้าย Zhongzheng Park
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ