ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

วัดขงจื้อไทเป (Taipei Confucius Temple)

วัดขงจื้อไทเป (Taipei Confucius Temple) ตั้งอยู่ตรงข้ามถนนต้าหลง (Dalong Street) วัดแห่งนี้ได้รับการยกย่อง ตามนักปรัชญาและอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล นามว่า “ขงจื้อ” วัดนี้ มีความเรียบง่ายที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงตัวตนของขงจื้อ จึงไม่มีการตกแต่งให้งดงามเหมือนวัดอื่น ๆ ไม่มีแม้แต่สิงโตหินตรงทางเข้า ส่วนประตูและหน้าต่างแตกต่างจากที่อื่นเช่นกัน

ในสมัยโบราณ วัดขงจื้อจะมีภาพของนักปราชญ์ แต่ช่างฝีมือได้ทำการแกะสลักรูปนั้น ให้มีรูปลักษณ์แตกต่างออกไป ทำให้องค์จักรพรรดิไท่จู่ แห่งราชวงศ์หมิง (ครองราชย์ในปี 1368)  ทรงมีพระราชโองการให้จัดสร้างวัดขงจื้อใหม่ใหม่ทั้งหมด เหลือเพียงแผ่นจารึกที่ระลึกไว้เท่านั้น

ต่อมาในรัชสมัยขององค์จักรพรรดิจื่อ กง (Shi Cong) ครองราชย์ในช่วงปี 1522-1586 ได้มีพระราชโองการ ให้แทนที่ภาพขงจื้อทั้งหมดด้วยแผ่นจารึก

ด้านนอกของโถงใหญ่ของวัดนี้คือโถงต้าเฉิง (Dacheng Hall)  จะพบกระบอกตั้งตรงคู่หนึ่งอยู่ตรงกลางหลังคา เรียกว่าถังซ่อนหนังสือ ซึ่งมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง ในสมัยโบราณ จักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์ฉิน (ครองราชย์ 246-214 ปกครองก่อนคริสต์ศักราช) ต้องการให้ประชาชนของเขาไม่รู้หนังสือ เพื่อที่จะไม่ได้เป็นปรปักษ์การของพระองค์ พระองค์ทรงเผาหนังสือทิ้ง และสั่งทำร้ายบัณฑิต แต่เหล่าบัณฑิตได้เก็บซ่อนหนังสือไว้ที่บนชั้นดาดฟ้า แล้วสร้างให้ดูเหมือนปล่องไฟนั่นเอง

โทรศัพท์:

+886-2-2592-3934

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานีรถไฟ Taipei และต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงที่สถานี Yuanshan แล้วต่อรถบัส Taipei City Bus สายสีแดง หมายเลข 33 มาลงที่ป้าย Dalongdong Bao’an Temple
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานีรถไฟ Taipei และต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงที่สถานี Daqiaotou แล้วต่อรถบัส Taipei City Bus หมายเลข 2, 9, 41, 215 หรือ 288 มาลงที่ป้าย Dalongdong Bao’an Temple
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ