เขาสิบแปดยอด (สือปาเจี้ยน) – Eighteen Peaks (Shibajian) Mountain

เขาสิบแปดยอด (สือปาเจี้ยน) ทอดยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ผ่านเมืองซินจู๋ เป็นสวนป่าที่มีรูปร่างคล้ายดวงจันทร์ มีความยาวประมาณ 7-8 กิโลเมตร ล้อมรอบเมืองจู่ตงและอาณาเขตทางตอนใต้ของเมืองจู่ตง ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศใต้ของเมืองซินจู๋ โดยที่มาของชื่อ “เขาสิบแปดยอด” มาจากยอดเขาทั้งหมด 18 ยอด ที่ปกคลุมไปด้วยป่าทึบ 

นักท่องเที่ยว จะได้กลิ่นหอมสดชื่นของดอกไม้ตามทางเดิน ทำให้เส้นทางนี้เป็นที่นิยมสำหรับการพักผ่อนและออกกำลังกายสำหรับคนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความปลอดภัยในกับผู้ที่มาออกกำลังกาย รัฐบาลได้ออกนโยบายไม่ให้นำรถยนต์เข้ามาในพื้นที่นี้ ตั้งแต่ช่วง 00.00 น.- 08.00 น. ของทุกวัน นอกจากนี้ ภายในป่ายังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของเขาแห่งนี้

โทรศัพท์:

+886-3-521-6121

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Hsinchu ต่อรถบัส Hsinchu City (สาย 2 หรือ 31) มาลงที่ป้าย Shuiyuandi
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Hsinchu ต่อรถบัส Hsinchu City (สาย 20) มาลงที่ป้าย Jieshou Mountain Entrance
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ