จุดชมวิวชายฝั่ง 17 กิโลเมตร (17 Kilometers Coastline Scenic Area)

จุดชมวิวชายฝั่ง 17 กิโลเมตร ทอดยาวตั้งแต่หมู่บ้านหนานเหลียวไปจนถึงหนานก่างในเมืองซินจู๋ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งท่าเรือหนานเหลียว ซีปาร์ค จุดชมเส้นขอบฟ้า คลองหนานเหลียว สวนป่าชายเลน จุดชมวิวไห่ซาน พื้นที่ดูนกหนานก่าง และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีร้านอาหาร สถานที่พักผ่อน และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาด

จุดชมวิวชายฝั่งก่างหนาน (Gangnan Coastal Scenic Area)

จุดชมวิวก่างหนานของเมืองซินจู๋ ได้รับการพัฒนาใหม่ จากหาดว่ายน้ำธรรมดาๆ ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวมทุกอย่างไว้ ทั้งจุดชมวิว สถานที่ปิกนิก ปั่นจักรยาน และสถานที่สำหรับกิจกรรมพักผ่อนมากมาย จุดชมวิวนี้แบ่งออกเป็นส่วนเหนือและส่วนใต้ โดยใช้เส้นแบ่งจากคลองก่างหนาน ซึ่งตลอดความยาวของคลองนี้ มีสะพานแบบจีนโบราณอยู่ 4 สะพานที่จะงดงามเป็นพิเศษในเวลากลางคืน ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็น 1 ใน 8 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในเมืองซินจู๋

โทรศัพท์:

+886-3-536-0185

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Hsinchu ต่อรถบัส Hsinchu City (สาย 11A) มาลงป้าย Haipudi

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ