พิพิธภัณฑ์กระจก เมืองซินจู๋ (Glass Museum of Hsinchu City)

ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์นั้น สร้างขึ้นใหม่ ในปี 1936 จากศาลากลางเมืองซินจู๋ เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ญี่ปุ่นและห้องจัดเลี้ยง หลังจากไต้หวันเป็นอิสระในปี 1945 อาคารแห่งนี้ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยคณะกรรมการกำกับดูแล (Takeover Committee) คณะที่ปรึกษากองทัพอเมริกัน และสารวัตรทหารซินจู๋

โทรศัพท์:

+886-3-562-6091

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Hsinchu ต่อรถบัส Hsinchu City (สาย 2 หรือ 31) มาลงป้าย Park

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ