ศูนย์วัฒนธรรมตงหลง (Dong Long Cultural Center)

หอศิลป์วัฒนธรรมหวังเย่ (Wangye) แห่งวัดตงหลง เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการสักการะบูชาเทพเจ้าหวังเย่ (Wangye) ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอพิธีกรรมต่างๆ เช่น การอัญเชิญเทพเจ้า การบวงสรวงเทพเจ้า และ การถวายอาหารเทพเจ้า เป็นต้น ที่นี่จึงเป็นสถานที่ในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเทพเจ้าของไต้หวันได้เป็นอย่างดี

โทรศัพท์:

+886-6-785-0355

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Xinying ต่อรถบัส The West Coast Expressway มาลงที่ป้าย Sanliaowan (Donglong Temple artifact museum)

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ